Projekty UE

Pegazus Boats Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sztabinie informuje, że zawarło umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20-0270/18-00 na realizację projektu pn.

„Nowa łódź w ofercie firmy Pegazus Boats odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu:Celem głównym planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie poziomu konkurencyjności firmy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz wprowadzenie na rynek największego w historii firmy – do 9 m długości innowacyjnego modelu łodzi motorowej poprzez zlecenie wykonania zakup kompletu form do jego produkcji według naszego autorskiego projektu oraz zastosowanie procesu produkcyjnego opierającego się na metodzie infuzji.
Realizacja planowanego projektu spełni potrzeby inwestycyjne firmy na najbliższe kilka lat i będzie znacznym impulsem w jej dalszym rozwoju. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zdolności wytwórczych firmy, produkcja nowego, nowoczesnego modelu łodzi, zwiększenie dotychczasowego asortymentu.
Projekt ma za zadanie przyczynić się do dalszego rozwoju firmy , który będzie charakteryzował się wysoką wydajnością i jakością produktów. Planowana inwestycja wpłynie bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym, gdyż zwiększona produkcja i produkcja nowego modelu łodzi spowoduje otrzymanie nowych kontraktów od obecnych zagranicznych odbiorców firmy oraz pozyskanie nowych rynków zbytu na rynkach europejskich.
Efektem projektu będzie też stworzenie ekonomicznych podstaw przedsiębiorstwa poprzez oszczędność czasu procesu produkcyjnego, oszczędność materiałów i zmniejszenie poziomu odpadów i zanieczyszczeń.

Wartość projektu: 1.528.671,06 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 708.408,53 PLN


Pegazus Boats Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sztabinie  informuje, że zawarło umowę nr UDA- RPPD.01.05.00-20-0113/17-00  na realizację projektu pn.

„Rozwój firmy Pegazus Boats poprzez wdrożenie do produkcji  nowego modelu łodzi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu są kompleksowe działania prorozwojowe i prozatrudnieniowe, wpływające bezpośrednio na wzmocnienie potencjału i konkurencyjności naszej spółki i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i międzynarodowym oraz rozszerzenie oferty sprzedażowej i podniesienie jakości w produkcji łodzi motorowych zostanie osiągnięte dzięki inwestycji polegającej na zleceniu wykonania i zakupie kompletnego zestawu form do produkcji łodzi motorowej o długości 6,05 m według naszego projektu.

Wartość projektu: 535.863,18 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 261.396,67 PLN.

Pegazus Boats

Dołącz do szczęśliwego grona właścicieli łodzi PEGAZUS i już dziś wybierz swoją nową wymarzoną łódź motorową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami i składania zapytań ofertowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w pełni wyposażonych łodzi, z silnikami oraz przyczepami. Życzymy Ci wielu wspaniałych chwil na swojej nowej łodzi PEGAZUS.